Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze VITREA

Databáze VITREA zahrnuje výsledky všech chemických analýz archeologických skel dosud provedených a nadále prováděných v České republice. Do webové databáze jsou dosud zahrnuta data doplněná o popisné údaje, fotografie analyzovaných artefaktů a distribuční mapy.

Archeologická data zahrnují detailní informace o analyzovaných skleněných předmětech a o jejich nálezovém kontextu prostorovém i chronologickém. Webový klient umožňuje vybírat nálezy podle čísla vzorku, seznamu nalezišť a podle mapy. Seznam nalezišť je možno seřadit podle různých polí databáze, což jednoduchým způsobem umožňuje další práci. Databáze zahrnuje i fotografickou dokumentaci a chemická data, která předvádějí kompletní výsledky analýz, a to v podobě standardní tabulky naměřených hodnot oxidů či prvků. Uvedeny jsou typ analýzy, autor a datum měření a instituce, kde měření proběhlo. Bibliografická data jsou součástí databáze. Obsahují literaturu k nalezišti či nálezu a odkaz na publikaci výsledků analýz. Geografická data mají význam pro studium prostorových kontextů.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  PhDr. Natalie Venclová, DrSc. (venclova@arup.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  1 100
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  Průběžné doplňování na základě prováděných analýz
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  jpg

Online přístup: http://www.arup.cas.cz/VITREA/Index.htm