Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze pramenů k dějinám přírodních věd

Databáze s přehledem pramenů k dějinám přírodních věd, uložených v archivech a několika jiných institucích České republiky, vychází ze čtyř vydaných svazků soupisu těchto pramenů v řadě Práce z dějin přírodních věd (sv. 8, 9, 10 a 21, vyšly v Praze letech 1976–1987).

Databáze zpřístupňuje základní údaje o archivní dokumentaci k historii přírodních věd v českých zemích. Báze umožňue vyhledávání podle názvu instituce, v níž je fond uložen, čísla evidenčního listu tzv. Národního archivního dědictví, názvu fondu, časového rozpětí, tedy životních dat u fondu osoby nebo o časovém rozmezí existence instituce a také chronologického rozpětí dochovaných dokumentů. Dále přináší informace o množství dochovaného materiálu v běžných metrech, údaje o tom, v čem je tento materiál fyzicky uložen a jakého je typu (vedle archivních kartonů např. mapy, knihy, filmy apod.), informace o tom, zda se jedná o samostatný fond či jeho část, o úrovni zpracování a přístupnosti fondu a stručný popis obsahu fondu, kterému může předcházet (především v případě osobních fondů) charakteristika jeho původce.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Marie Bahenská (bahenska@mua.cas.cz)
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://natur.mua.cas.cz/

Autor/správce zdroje:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Archivnictví

Klíčová slova:
archivní fondy, archivní sbírky