Zdroje

Přehled zdrojů

Digitální knihovna AV ČR

Archiv digitalizovaných dokumentů obsahuje periodika a monografie z produkce Akademie věd ČR a jejích předchůdkyň od 19. století. Přístup ke všem plným textům je možný ve studovně Knihovny AV ČR. Část článků je volně dostupná přes internet. Dílčí část zvaná Periodika aktuálně vydávaná v AV ČR zahrnuje výběr článků z periodik ústavů AV ČR a dalších vědeckých institucí. Plné texty jsou zpřístupněné ve studovně Knihovny AV ČR a výběrově i přes Internet. Plné texty je také možné si objednat prostřednictvím služby MVS. Digitální archiv webových zdrojů pracovišť AVČR archivuje a zpřístupňuje data, která byla zveřejněna na webových stránkách jednotlivých pracovišť. Digitální archiv je součástí knihovního repozitáře KNAV.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Ivana Šlapáková (dlib@lib.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  2 727 591 stránek
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Online přístup:
  http://kramerius.lib.cas.cz

Autor/správce zdroje:
Knihovna AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Digitální knihovna

Obor:

Klíčová slova:
Akademie věd, plné texty