Zdroje

Přehled zdrojů

Digitální archiv legislativa ČR – roční monitoring stavu a vývoje

Vybrané kvantitativní charakteristiky (ukazatele či indikátory) legislativního systému ČR (zejména kvantifikace legislativních forem, tj. zákonů, vyhlášek aj. a jejich vztahů v rámci legislativního systému ČR, kvantitativní vyjádření poměru domácí legislativy a mezinárodního faktoru reprezentovaného publikovanými mezinárodními smlouvami, systematizace legislativy ČR podle právních odvětví, kvantifikace novelizační aktivity v legislativě ČR a další, vše prezentováno od roku 2007 v ročních přehledech. Základem jsou data z právního informačního systému LexGalaxy.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Martin Vávra (martin.vavra@soc.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje:
    kvantitativní deskripce legislativy ČR za roky 2011, 2012 a 2013
  • Online přístup:
    http://archiv.soc.cas.cz

Autor/správce zdroje:
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Digitální archiv

Obor:

Klíčová slova:
popis legislativy ČR