Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Ústav byl zřízen usnesením V. valného shromáždění ČSAV konaného ve dnech 16.–17. 11. 1955 pod názvem Ústav práva ČSAV. Od 1. 1. 1956 byl sloučen s dalšími třemi právními kabinety ČSAV. K 1. 1. 1961 byl jeho název změněn na Ústav státu a práva ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky, přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, využívá výsledků vědeckého výzkumu; získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, poskytuje vědecká stanoviska, posudky a doporučení. Ústav v rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, pořádá konference, sympozia apod., spolupracuje s dalšími institucemi, především s vysokými školami.