CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Internetová databáze anglických abstraktů a zčásti plnotextová báze s otevřeným přístupem, která představuje mezinárodní veřejnosti vědecké stati publikované převážne v národních jazycích ve vědeckých časopisech zaměřených na sociální a humanitní vědy vydávaných ve středoevropských zemích.

Databáze CEJSH původně vznikla jako projekt Akademií věd zemí Visegrádské skupiny a sloužila nejprve jako internetová databáze anglických abstraktů statí publikovaných převážně v národních jazycích ve vědeckých časopisech zaměřených na humanitní a sociální vědy vydávaných v některé ze zemí Visegrádské skupiny.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  RNDr. Darina Vystrčilová (cejsh@soc.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  celkem cca 80 000 záznamů z více než 1 000 periodik, z toho téměř 70 vydávaných v ČR
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  doplňován průběžně
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  pdf

 

Online přístup: http://cejsh.icm.edu.pl

Autor/správce zdroje: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Databáze
Klíčová slova: bibliografie, humanitní vědy, sociální vědy