Zdroje

Přehled zdrojů

Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Databáze fotografií vesnického interiéru ze sbírek EÚ AV ČR s odborným popisem, fotografie interiérů z příhraničních oblastí Polska a Rakouska doprovází studie o vesnickém interiéru, heslář odborných termínů, mapy, výběrová bibliografe k tématu vesnického interiéru , německé resumé. Databáze je dostupná v podobě CD-ROM.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  845 katalogizačních záznamů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Středisko vědeckých informací Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

Autor/správce zdroje:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Databáze fotografií

Obor:
Etnografie, Etnologie

Klíčová slova:
národopis, vesnický interiér