Zdroje

Přehled zdrojů

Soupisový výzkum Národopisné společnosti československé

Fond obsahuje výsledky rozsáhlého terénního výzkumu zaměřeného na zdokumentování lidového stavitelství na území Československa. Výsledkem deset let trvajícího terénního výzkumu jsou obsáhlé soubory popisů objektů, stavebních půdorysů, kreseb a také početný fotografický archiv.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  15 456 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  33 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Středisko vědeckých informací Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

Autor/správce zdroje:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Databáze fotografií

Obor:
Etnografie, Etnologie

Klíčová slova:
lidové stavitelství, národopis