Zdroje

Přehled zdrojů

Soupisový výzkum Národopisné společnosti československé

Fotodokumentační sbírka pozitivů (převážně 13 × 18cm) a negativů (převážně 6 × 6cm) zahrnuje dokumentaci z výzkumů z let 1952–1962.

Fond obsahuje výsledky rozsáhlého terénního výzkumu zaměřeného na zdokumentování lidového stavitelství na území Československa. Výsledkem deset let trvajícího terénního výzkumu jsou obsáhlé soubory popisů objektů, stavebních půdorysů, kreseb a také početný fotografický archiv.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  15 456 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  33 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  jpg
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Středisko vědeckých informací Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

Autor/správce zdroje:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Databáze fotografií

Obor:
Etnografie, Etnologie

Klíčová slova:
lidové stavitelství, národopis