Soupisový výzkum Národopisné společnosti československé

Fotodokumentační sbírka pozitivů (převážně 13 × 18cm) a negativů (převážně 6 × 6cm) zahrnuje dokumentaci z výzkumů z let 1952–1962.

Fond obsahuje výsledky rozsáhlého terénního výzkumu zaměřeného na zdokumentování lidového stavitelství na území Československa. Výsledkem deset let trvajícího terénního výzkumu jsou obsáhlé soubory popisů objektů, stavebních půdorysů, kreseb a také početný fotografický archiv.

 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Středisko vědeckých informací
  Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  15 456 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  33 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg

Autor/správce zdroje: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Offline
Typ zdroje: Databáze fotografií
Obor: Etnografie, Etnologie
Klíčová slova: lidové stavitelství, národopis