Bibliografie bohemikálních cizojazyčných tisků z let 1501–1800

Na základě průzkumu tuzemských i zahraničních historických knižních sbírek a odborné literatury byly dosud shromážděny údaje o přibližně 47 000 bohemikálních vydáních. Z nich bylo cca 25 000 podrobně bibliograficky popsáno metodou de visu, zbývající část představují pouze stručné záznamy, převzaté z literatury nebo katalogů. Ze stávajících kartoték i nově popisovaných tisků je vytvářena databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT).

Online přístupná databáze umožňuje kombinované vyhledávání záznamů podle autora, názvu, tiskaře/nakladatele, roku a místa vydání. K těmto stručným záznamům jsou připojeny digitalizované lístkové karty s podrobným analytickým popisem a signaturami zjištěných exemplářů. Databáze BCBT je průběžně rozšiřována o záznamy spisů, u nichž zatím není doložen dochovaný exemplář (tzv. desideráta) a o analytické popisy tisků dosud nepodchycených v původním v lístkovém katalogu BCBT. Průběžně jsou doplňovány odkazy na digitální kopie starých tisků.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Vojtěch Šícha (sicha@knav.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  17 000 bibliografických záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  50 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg

 

Online přístup: http://clavius.lib.cas.cz/katalog/

Autor/správce zdroje: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Bibliografická databáze
Obor: Knihověda
Klíčová slova: staré tisky