Zdroje

Přehled zdrojů

Kartotéka lexikálního archivu (1911–1991)

Digitalizovaný excerpční materiál českého jazyka moderní doby.

Kartotéka novočeského lexikálního archivu (NLA) obsahuje excerpční materiál, na jehož základě vznikly všechny reprezentativní výkladové slovníky češtiny. Sběr jazykových dat probíhal na základě promyšlených excerpčních pravidel (z r. 1911, 1917). Lístkové výpisky byly pořizovány zejména z umělecké literatury, ale i z literatury odborné, výběrově byly excerpovány noviny, časopisy a překladová literatura. Jako dolní hranice pro excerpci byl stanoven r. 1770, díky čemuž se podařilo zdokumentovat též češtinu z obrozeneckého období, horní hranicí jsou 90. léta 20. století.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Karel Oliva (oliva@ujc.cas.cz)
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  cca 8 500 000 skenů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  jpg

Online přístup: http://psjc.ujc.cas.cz

Autor/správce zdroje:
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Jazykověda

Klíčová slova:
excerpce, lexikografie