Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Ústav pro jazyk český byl zřízen 16. 12. 1946 Českou akademií věd a umění z Kanceláře Slovníku jazyka českého, založené v roce 1911. Brněnské pracoviště bylo ustaveno v roce 1952. S účinností od 1. 1. 1953 byl Ústav pro jazyk český začleněn do Československé akademie věd. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav se zabývá gramatikou, lexikologií, lexikografií, dialektologií, etymologií, onomastikou, stylistikou a historickým vývojem českého jazyka. Kromě toho vyvíjí i soustavnou péči o jazykovou kulturu – na pražském i brněnském pracovišti vykonává konzultační a poradenskou činnost. Oddělení studia jazyků se zabývá teorií a praxí didaktiky cizích jazyků.

Vytvářené/spravované informační zdroje