Databáze českých meter

V Databázi českých meter je zpřístupněn metrický a strofický popis 1 689 básnických sbírek (76 699 básní) z 19. a počátku 20. století obsažených v Korpusu českého verše.

V Databázi českých meter lze (kromě standardních bibliografických údajů) vyhledávat a statisticky vyhodnocovat data dle: veršového rozměru (metrum | rozsah | klauzule), metrického vzorce, rýmovanosti/nerýmovanosti a strofičnosti/nestrofičnosti textu, strofického a rýmového schématu, ustáleného názvu rozměru (alexandrin, hexametr…) a pevných forem (sonet, rondel…).

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Petr Plecháč (plechac@ucl.cas.cz)

 

Online přístup: http://versologie.cz/dcm/

Autor/správce zdroje: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Databáze
Obor: Literární věda
Klíčová slova: česká literatura, český jazyk