Zdroje

Přehled zdrojů

Reprezentační archiv Národopisné společnosti československé

Fotodokumentační sbírka pozitivů (převážně 13 × 18cm) a negativů (převážně 6 × 6cm), část skleněných negativů (13 × 18 cm) zahrnuje dokumentaci z výzkumů z let 1947–1962.

Reprezentační fond NSČ vznikal v letech 1947–1962, ojediněle se v něm vyskytují i snímky z válečného období. Celý fond byl koncipován jako pramenná základna a srovnávací materiál pro vědeckou práci členů NSČ, tematicky zahrnuje: lidové umění, stavitelství, zemědělství, oděv, strava, lidové zvyky a obyčeje.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  4 523 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  7 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  jpg
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Středisko vědeckých informací Na Florenci 3, Praha 1, 110 00

Autor/správce zdroje:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Databáze fotografií

Obor:
Etnografie, Etnologie

Klíčová slova:
lidové stavitelství, národopis, regionalistika