Reprezentační archiv Národopisné společnosti československé

Fotodokumentační sbírka pozitivů (převážně 13 × 18cm) a negativů (převážně 6 × 6cm), část skleněných negativů (13 × 18 cm) zahrnuje dokumentaci z výzkumů z let 1947–1962.

Reprezentační fond NSČ vznikal v letech 1947–1962, ojediněle se v něm vyskytují i snímky z válečného období. Celý fond byl koncipován jako pramenná základna a srovnávací materiál pro vědeckou práci členů NSČ, tematicky zahrnuje: lidové umění, stavitelství, zemědělství, oděv, strava, lidové zvyky a obyčeje.

 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Středisko vědeckých informací
  Na Florenci 3, Praha 1, 110 00
 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  4 523 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  7 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg

Autor/správce zdroje: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Offline
Typ zdroje: Databáze fotografií
Obor: Etnografie, Etnologie
Klíčová slova: lidové stavitelství, národopis, regionalistika