Zdroje

Přehled zdrojů

Sbírka historických fotografií Ústavu dějin umění AV ČR

Databáze je v současnosti největší online přístupnou databázi historických fotografií v ČR. Těžištěm fotografické sbírky, stejně jako sbírky grafiky a plánů, jsou fotografie z pozůstalosti historika umění a památkáře Zdeňka Wirtha, včetně materiálů, které byly součástí tzv. Památkového archívu Státního fotoměřického ústavu, Archeologické komise a vídeňské Ústřední komise pro ochranu památek. Značnou část představují fotografie architektury, interiérů a fotografické portréty z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Součástí sbírky je také větší množství fotografií německé, francouzské a italské provenience. S výjimkou daguerrotypie jsou ve sbírce zastoupeny všechny významné fotografické procesy a techniky používané v 19. stoletím; vedle albuminových fotografií např. i pannotypie, ferrotypie, autochrom, olejotisk, kanotypie a co do rozsahu i původu unikátní soubor fotografií na slaném papíru. Ve sbírce se nachází také početný konvolut fotografických alb a velkoformátových panoramat.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Mgr. Petra Trnková, Ph.D. (ptrnkova@gmail.com)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  cca 60 000 naskenovaných katalogizačních lístků, 10 600 záznamů v databázi a cca 1 500 záznamů v katalogu
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  50 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Online přístup:
  http://treasure.udu.cas.cz

Autor/správce zdroje:
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze fotografií

Obor:
Dějiny umění

Klíčová slova:
fotografie, obrazová databáze