Sbírka historických fotografií Ústavu dějin umění AV ČR

Sbírka evropského významu obsahuje fotografie architektury, interiérů (převážně zámeckých), topografické snímky, portréty, žánry, mobiliář a další předměty z různých soukromých a institucionálních sbírek z období od 2. pol. 19. do 1. pol. 20. století.

Databáze je v současnosti největší online přístupnou databázi historických fotografií v ČR. Těžištěm fotografické sbírky, stejně jako sbírky grafiky a plánů, jsou fotografie z pozůstalosti historika umění a památkáře Zdeňka Wirtha, včetně materiálů, které byly součástí tzv. Památkového archívu Státního fotoměřického ústavu, Archeologické komise a vídeňské Ústřední komise pro ochranu památek. Značnou část představují fotografie architektury, interiérů a fotografické portréty z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Součástí sbírky je také větší množství fotografií německé, francouzské a italské provenience. S výjimkou daguerrotypie jsou ve sbírce zastoupeny všechny významné fotografické procesy a techniky používané v 19. stoletím; vedle albuminových fotografií např. i pannotypie, ferrotypie, autochrom, olejotisk, kanotypie a co do rozsahu i původu unikátní soubor fotografií na slaném papíru. Ve sbírce se nachází také početný konvolut fotografických alb a velkoformátových panoramat.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Mgr. Petra Trnková, Ph.D. (ptrnkova@gmail.com)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  cca 60 000 naskenovaných katalogizačních lístků, 10 600 záznamů v databázi a cca 1 500 záznamů v katalogu
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  50 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg

 

Online přístup: http://treasure.udu.cas.cz

Autor/správce zdroje: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Databáze fotografií
Obor: Dějiny umění
Klíčová slova: fotografie, obrazová databáze