Zdroje

Přehled zdrojů

Fondy archivní povahy Ústavu dějin umění AV ČR

Nejdéle je oddělením spravován fond Archeologický institut Nikodima Pavloviče Kondakova spolu s částí osobní pozůstalosti tohoto významného byzantologa. Nejrozsáhlejším a nejvíce badatelsky navštěvovaným fondem je dlouhodobě osobní pozůstalost akademika Zdeňka Wirtha. Tento významný český historik umění a památkář patrně již řadu let před svou smrtí předpokládal předání své pozůstalosti vědecké instituci, která by pracovala na rozsáhlých projektech, bez nichž byl další rozvoj dějin umění v Československu nemyslitelný. Z osobních fondů vznikly delimitací z Wirthova fondu pozůstalosti či fragmenty pozůstalostí Antona Gnirse, Rudolfa Hlubinky, Rudolfa Kuchynky a Karla B. Mádla . Do roku 1989 získal Ústav darem nebo koupí osobní fondy historiků umění – Josefa Cibulky, Vincence Kramáře, Viktora Kotrby, Karla Chytila, Jaromíra Pečírky, Josefa Poláka, Františka Žákavce , Rudolfa Chumana a Václava M. Nebeského , Ivana Šperlinga . Mezi lety 1993–1997 přijal dále do své péče část pozůstalosti bibliofila Josefa Jeřábka a Jarmily Krčálové. Současně byl pořádacími pracemi z fondu Karla Chytila vyčleněn fond Antonína Matějčka a z pozůstalosti Vincence Kramáře písemnosti Kruhu pro pěstování dějin umění (1913–1960). V rozmezí let 1998–2003 byl dosavadní rozsah fondů rozšířen o další osobní pozůstalosti historiků umění a výtvarných umělců. K většině fondů jsou k dispozici knižní inventáře v tištěné i v elektronické formě, které se postupně zpřístupňují na webu ústavu.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Mgr. Kristina Uhlíková, PhD., PhDr. Jiří Roháček, CSc. (dokumentace@udu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  35 inventářů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  revize a digitalizace 35 inventářů
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Oddělení dokumentace – studovna Husova 4 110 00 Praha 1
 • Online přístup:
  http://www.udu.cas.cz/cs/oddeleni-dokumentace-1/