Archeobotanická databáze CZAD

Archeobotanická databáze ČR zpřístupňuje archeobotanické analýzy a základní data o jednotlivých archeobotanických výzkumech v České republice. Vkládání dat probíhalo od července 2009 do prosince 2011. Data jsou průběžně doplňována.

CZAD umožňuje přístup k základním datům o jednotlivých archeobotanických výzkumech v České republice (autor botanického určení, archeologická datace, typ lokality, počet analyzovaných semen/plodů, počet nalezených rostlinných taxonů). Jednotný systém pro kódování rostlinných taxonů je klíčovým předpokladem pro možnost slučování dat z různých archeobotanických pracovišť. Informace týkající se archeologické lokality a kontextu zkoumaného vzorku jsou seřazeny hierarchicky (Výzkum-Objekt-Vzorek). Ve struktuře databáze jsou obsaženy i informace o ekologických vlastnostech jednotlivých taxonů (např. Ellenbergovy indikační hodnoty).

 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
  Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie
  Letenská 4, Praha 1, 118 01
 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  PhDr. Dreslerová Dagmar Ph.D. (dreslerova@arup.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  7 700 makrozbytkových vzorků z 370 lokalit
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Přirozený přírůstek záznamů ve vztahu k prováděným analýzám
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ne

 

Online přístup: http://www.arup.cas.cz/czad

Autor/správce zdroje: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Přístupnost: Částečně online
Typ zdroje: Databáze
Obor: Archeologie
Klíčová slova: antrakologie, archeobotanika, archeologické výzkumy, rostlinné makrozbytky