Sbírka plánové dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR

Soubor historických map a plánů z období 17. až 20. století.

Plánová sbírka je souborem historických map a plánů z období 17. až 20. století; většina položek pochází z konce 18. století a století 19. Sbírka vznikla jako soubor ikonografického materiálu dokumentujícího původní situaci a vzhled městských celků, památkových objektů, jejich interiérů, mobiliáře a hodnotných detailů, a to za účelem evidenčních a soupisových prací v rámci umělecko-historických topografií. Převážně se jedná o české lokality, okrajově jsou nicméně zastoupeny i lokality moravské, rakouské resp. maďarské. Databáze dosud podchycuje 9 822 položek.

 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
  Oddělení dokumentace – studovna
  Husova 4
  110 00 Praha 1
 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  PhDr. Martin Krummholz, Ph.D. (krummholz@udu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  9 822
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  9 822 přepracování a revize
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ne

 

Autor/správce zdroje: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Offline
Typ zdroje: Databáze
Obor: Dějiny umění
Klíčová slova: historická topografie, plány