Zdroje

Přehled zdrojů

Český sociálněvědní datový archiv

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování, nejedná se o hotové výsledky projektů.

Veřejně přístupný sociálněvědní datový archiv ČSDA je členem Rady evropských sociálněvědních datových archivů Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) a je zapojen do systému mezinárodní výměny dat. Zároveň je ČSDA národním uzlem CESSDA.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Jindřich Krejčí (jindrich.krejci@soc.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje
    700
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://archiv.soc.cas.cz

Autor/správce zdroje:
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Datový archiv

Obor:

Klíčová slova:
datový archiv, sociální vědy