Zdroje

Přehled zdrojů

Český sociálněvědní datový archiv

Veřejně přístupný sociálněvědní datový archiv ČSDA je členem Rady evropských sociálněvědních datových archivů Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) a je zapojen do systému mezinárodní výměny dat. Zároveň je ČSDA národním uzlem CESSDA.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Jindřich Krejčí (jindrich.krejci@soc.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje:
    700
  • Online přístup:
    http://archiv.soc.cas.cz

Autor/správce zdroje:
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Datový archiv

Obor:

Klíčová slova:
datový archiv, sociální vědy