Zdroje

Přehled zdrojů

Uměleckohistorická bibliografie

Uměleckohistorická bibliografie je unikátní lístková kartotéka, který obsahuje více než 500 000 záznamů časopiseckých a novinových článků z českých periodik 18., 19. a 20. století. Její nejrozsáhlejší a nejvýznamnější částí je kartotéka českých a cizích výtvarných umělců, jejíž cennou součástí jsou záznamy reprodukcí výtvarných děl. K dispozici je také kartotéka autorů textů, topografická kartotéka s bohatými záznamy o Praze a mimopražských lokalitách a kartotéka věcných hesel, v neposlední řadě také kartotéka excerpovaných časopisů s podrobnými záznamy o excerpcích z několika desítek periodik. Kartotéky byly uzavřeny v polovině osmdesátých let 20. století a patří k rodinnému stříbru oboru i ústavu. Kartotéky jsou přístupné prezenčně v bibliografickém oddělení ústavu, ale konzultace probíhají rovněž mailem či telefonicky.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  PhDr. Polana Bregantová (bregantova@udu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  500 000 bibliografických záznamů, z toho digitalizováno nyní asi 80 000
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  500 000 bibliografických záznamů, které budou zdigitalizovány a zpřístupněny na internetu v systému RETROBI
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Bibliografické pracoviště Husova 4 110 00 Praha 1