Zdroje

Přehled zdrojů

Katalog kramářských tisků Etnologického ústavu AV ČR

Databáze zahrnuje sbírku kramářských tisků od 17. století až do konce 19. století. Sbírka je zaměřena na kramářskou tištěnou produkci s náboženskou a duchovní tématikou. Žánrově obsahuje zejména písně, modlitby, pobožnosti a také epické příběhy.

Databáze Kramářské tisky vychází z domácí tradice pravidel klasické katalogizace ručně tištěných knih a zároveň respektuje současné mezinárodní trendy. Pro jmennou katalogizaci byla přijata jako závazná Pravidla jmenné katalogizace rukopisů a starých tisků a Pravidla popisu kramářských písňových tisků 19. století. Záznamy respektují bibliografický formát MARC 21.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Markéta Holubová (holubova@eu.cas.cz), Ludmila Kopalová (kopalova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  3 371 katalogizačních záznamů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  jpg

Online přístup: http://staretisky.eu.cas.cz/

Autor/správce zdroje:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Bibliografická databáze

Obor:
Etnografie, Etnologie

Klíčová slova:
folkloristika, kramářské tisky, staré tisky