Zdroje

Přehled zdrojů

Sbírkové a dokumentační fondy brněnského pracoviště EÚ AV ČR – fond korespondence

Zdroj obsahuje korespondenci související s historií a činností brněnského pracoviště, coby nástupnické instituce dřívějšího Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku a pozdějšího Státního ústavu pro lidovou píseň. Jeho součástí je nejen korespondence spojená přímo se všemi předchůdci současného pracoviště ale i korespondence starší (např. korespondence související s přípravou Národopisné výstavy českoslovanské, konané v Praze 1895). Jednou z nejdůležitějších částí fondu je korespondence významných osobností české folkloristiky – F. Bartoš, L. Janáček, F. Kyselková, H. Bím a dalších sběratelů nejen hudebního folkloru.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Lucie Uhlíková (uhlikova@seznam.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  1 500
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Několik set
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. pracoviště Brno – knihovna Veveří 97, 602 00 Brno
 • Online přístup:
  http://osw-web.avcr.cz/eu/