Zdroje

Přehled zdrojů

Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)

Archeologický informační systém České republiky (AIS CR) je platformou, na níž dochází k integraci digitálních zdrojů české archeologie. Jejím hlavním cílem je uplatnění informačního systému Archeologická mapa ČR (AMČR) v praxi archeologických institucí i jednotlivců na území ČR, jeho obohacení a provázání s dalšími datovými zdroji. Klíčovou roli v tomto procesu hraje zpracování datových bází pro oblast Moravy a českého Slezska a jejich sjednocení s již existujícími databázemi z českého území.

Archeologická mapa České republiky (AMČR) – AMČR sjednocuje základní archeologické infrastruktury v ČR a poskytuje nástroje pro evidenci terénních aktivit, shromažďuje metadata o jejich výsledcích, slouží jako repozitář sekundární dokumentace a data poskytuje veřejnosti k užití. Zahrnuje 80 tis. archeologických projektů a k nim navázaných údajů.

Digitální archiv AMČR – Digitální archiv je webová aplikace určená k prohlížení digitálních dokumentů uložených v AMČR. Nahrazuje předchozí aplikace digitálních archivů ARÚP a ARÚB. Rozhraní je plně provázáno s AMČR a zpřístupňuje archivované dokumenty včetně navázaných popisných a prostorových dat. Zpřístupňuje 9 tis. digitálních dokumentů, jejichž počet bude po dokončení migrace a digitalizace činit cca 500 tis. záznamů.

Archeologický atlas Čech – Archeologický atlas je doprovodnou službou ke stejnojmenné publikaci, rozšiřuje její obsah ve virtuálním prostředí a populární formou prezentuje nemovité archeologické památky v krajině. Obsahuje informace o 106 významných lokalitách.

Praha archeologická (MADB) – Praha archeologická je portál, který si klade za cíl zpřístupnit archeologické prameny Prahy oborníkům i široké veřejnosti. Prostřednictvím portálu je možné navštívit Prahu pod Prahou a kráčet po stopách pražské minulosti.

Archeologie online – Portál prezentuje digitální informační zdroje svázané s poznáváním minulosti české krajiny a českou archeologií. Cílem portálu je nabídnout uživateli rozcestník s mnohdy těžko dostupnými údaji, které mu umožní zorientovat se v existujících infrastrukturách, evidenčních systémech, nástrojích a portálech.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Mgr. David Novák (novak@arup.cas.cz) Mgr. Zdenka Kosarová (kosarova@arub.cz)
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Ambicí projektu je postihovat kompletní terénní aktivitu české a moravské archeologie.
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  pdf/A-2b, tiff, jpeg (obrazové)
 • Online přístup:
  http://www.aiscr.cz/