Zdroje

Přehled zdrojů

Internetová databáze archeologických výzkumů IDAV MS

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., systematicky sdružuje informace o archeologických výzkumech provedených na území Moravy a Slezska již od roku 1942. Na základě § 21 odst. 4 zákona č. 20/1987 je každá oprávněná archeologická organizace povinna podat Archeologickému ústavu zprávu o výsledcích archeologického výzkumu. Centrální oborový archiv uchovává hlášení, nálezové zprávy, expertní posudky, fotografie, plány, mapy a pozůstalosti.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Olga Lečbychová (lecbychova@arub.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  4 528 zápisů o archeologických akcích (výzkumech)
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  15 000 akcí, které je potřeba zapsat ze starších nálezových zpráv. Databáze akcí každý rok narůstá o aktuální data z archeologických výzkumů, které byly v tom daném roce provedeny (asi tisíc záznamů ročně)
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  pdf
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Čechyňská 19, Brno 613 00
 • Online přístup:
  http://www.arub.smartgis.cz/page/0/?nop

Autor/správce zdroje:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Přístupnost:
Částečně online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Archeologie

Klíčová slova:
archeologické výzkumy