Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury

Databáze obsahuje popisy a bibliografii k rukopisům neúřední povahy sepsaným do roku 1800, které se nacházejí ve sbírkách paměťových institucí v České republice. Představuje základní formu Generálního katalogu rukopisů. Při její tvorbě byl uplatněn komplexní přístup, charakteristický pro moderní kodikologii, takže výsledný produkt slouží jako vědecký katalog. Databáze rukopisů a bibliografie jsou vzájemně propojené systémem křížových odkazů.

Základ databáze tvoří dvě vzájemně propojené báze – databáze rukopisů a bibliografická databáze kodikologické literatury, která zahrnuje práce zabývající se rukopisy. V současnosti je prostřednictvím databáze evidováno přes 850 rukopisů v různém stupni zpracování – od základní evidence po souhrnný podrobný popis. V databázi bibliografie kodikologické literatury je zpřístupněno přes 8 500 knižních i časopiseckých bibliografických záznamů. Data pocházejí jak z bibliografických údajů u jednotlivých rukopisů v tištěných katalozích, tak ze starších bibliografických příloh publikovaných tiskem v rámci Studií o rukopisech.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Martina Hrdinová (hrdinova@mua.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje
    850 rukopisů a 8 500 bibliografických záznamů
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://tslanius.mua.cas.cz/KATALOG/