Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury

Základ databáze tvoří dvě vzájemně propojené báze – databáze rukopisů a bibliografická databáze kodikologické literatury, která zahrnuje práce zabývající se rukopisy. V současnosti je prostřednictvím databáze evidováno přes 850 rukopisů v různém stupni zpracování – od základní evidence po souhrnný podrobný popis. V databázi bibliografie kodikologické literatury je zpřístupněno přes 8 500 knižních i časopiseckých bibliografických záznamů. Data pocházejí jak z bibliografických údajů u jednotlivých rukopisů v tištěných katalozích, tak ze starších bibliografických příloh publikovaných tiskem v rámci Studií o rukopisech.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Martina Hrdinová (hrdinova@mua.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje:
    850 rukopisů a 8 500 bibliografických záznamů
  • Online přístup:
    http://tslanius.mua.cas.cz/KATALOG/