Zdroje

Přehled zdrojů

Katalog starých tisků Etnologického ústavu AV ČR

Databáze zahrnuje sbírku starých tisků od počátku 16. století do první poloviny 19. století.
Sbírka je tematicky zaměřená především na knižní produkci z oblasti etnologie, materiální a duchovní kultury a hudební a slovesné folkloristiky.

Databáze Staré tisky vychází z domácí tradice pravidel klasické katalogizace ručně tištěných knih a zároveň respektuje současné mezinárodní trendy. Pro jmennou katalogizaci byla přijata jako závazná Pravidla jmenné katalogizace rukopisů a starých tisků a Pravidla popisu kramářských písňových tisků 19. století. Záznam v bibliografickém formátu MARC21 obsahuje název díla, grafické a typografické údaje, rozměry a formát tisku, přítisky a přívazky. Nedílnou součástí jsou rejstříky: autorský, geografický, chronologický, ikonografický, věcný a podle proveniencí i rejstřík tiskařů, nakladatelů a knihkupců.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  200 catalogue entries
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  200 katalogizačních záznamů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  jpg

Online přístup: http://staretisky.eu.cas.cz/

Autor/správce zdroje:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Bibliografická databáze

Obor:
Etnografie, Etnologie

Klíčová slova:
folkloristika, staré tisky