Katalog starých tisků Etnologického ústavu AV ČR

Databáze zahrnuje sbírku starých tisků od počátku 16. století do první poloviny 19. století. Sbírka je tematicky zaměřená především na knižní produkci z oblasti etnologie, materiální a duchovní kultury a hudební a slovesné folkloristiky.

Databáze Staré tisky vychází z domácí tradice pravidel klasické katalogizace ručně tištěných knih a zároveň respektuje současné mezinárodní trendy. Pro jmennou katalogizaci byla přijata jako závazná Pravidla jmenné katalogizace rukopisů a starých tisků a Pravidla popisu kramářských písňových tisků 19. století. Záznam v bibliografickém formátu MARC21 obsahuje název díla, grafické a typografické údaje, rozměry a formát tisku, přítisky a přívazky. Nedílnou součástí jsou rejstříky: autorský, geografický, chronologický, ikonografický, věcný a podle proveniencí i rejstřík tiskařů, nakladatelů a knihkupců.

 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  200 katalogizačních záznamů
 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Markéta Holubová (holubova@eu.cas.cz), Ludmila Kopalová (kopalova@eu.cas.cz)
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg

 

Online přístup: http://staretisky.eu.cas.cz/

Autor/správce zdroje: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Bibliografická databáze
Obor: Etnografie, Etnologie
Klíčová slova: folkloristika, staré tisky