Zdroje

Přehled zdrojů

Tiskové zprávy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR

Hlavní náplní práce Centra pro výzkum veřejného mínění je výzkumný projekt Naše společnost, v jehož rámci je prováděno deset šetření ročně. Jedná se o průzkum veřejného mínění na reprezentativním vzorku české populace od 15 let, kterého se vždy účastní minimálně 1000 respondentů. Omnibusová podoba dotazníku umožňuje pokrýt velkou šíři námětů, a do šetření jsou proto pravidelně řazena politická, ekonomická i další obecně společenská témata. Jsou využívány jak opakované otázky, které umožňují sledovat vývoj zkoumaných jevů, tak náměty nové, reagující na aktuální dění. Díky dlouhodobému a kontinuálnímu charakteru je tento vědecký projekt zkoumání veřejného mínění v České republice. CVVM pravidelně prezentuje svou práci formou tiskových informací a několikrát ročně pořádá tiskové konference k aktuálním tématům.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Radka Skalická (radka.skalicka@soc.cas.cz)
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  pdf
 • Online přístup:
  http://cvvm.soc.cas.cz/tiskove-zpravy

Autor/správce zdroje:
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Datový archiv

Obor:

Klíčová slova: