Informační zdroje Digital Humanities

Český sociálněvědní datový archiv

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování, nejedná se o hotové výsledky projektů.

Tiskové zprávy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizuje 10 pravidelných omnibusových šetření ročně. S výsledky seznamuje veřejnost zejména prostřednictvím tiskových zpráv (cca 15 měsíčně). Tyto zprávy jsou od roku 2002 pravidelně zpřístupňovány v elektronické podobě. Starší zprávy (od roku 1946) poskytuje Český sociálněvědní datový archiv.