Informační zdroje Digital Humanities

Antika v nápisné kultuře českých zemí

Epigrafická databáze nápisů inspirovaných antikou dochovaných v českých zemích od počátků do současnosti.

Databáze inscenací antického dramatu

Databáze inscenací antického dramatu vychází z dlouhodobého sběru dokumentů a průběžně eviduje inscenace antického dramatu na českém území od roku 1889 do současnosti. Databáze zpřístupňuje uživatelům základní informace o konkrétních inscenacích včetně případné fotodokumentace a dobových recenzí.

Kartotéka excerpt Slovníku středověké latiny v českých zemích

Materiál Slovníku středověké latiny v českých zemích byl excerpován z pramenů různé povahy české provenience od počátků písemnictví na českém území do roku 1500. Kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů českých knihoven a archivů.

Slovník středověké latiny Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum je elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající zatím písmena A-H, tj. úsek zahrnující první dva díly Slovníku, vydávané v letech 1977–1992 nakladatelstvím Academia.