Informační zdroje Digital Humanities

Antika v nápisné kultuře českých zemí

Epigrafická databáze nápisů inspirovaných antikou dochovaných v českých zemích od počátků do současnosti.