Informační zdroje Digital Humanities

Databáze akademiků Československé Akademie věd

Databáze obsahuje biografické údaje o významných vědcích působících v rámci Československé akademie věd.

Databáze plaket Československé Akademie věd

Databáze přináší základní informaci o oceněních udělovaných Československou akademií věd a později do roku 1995 Akademií věd ČR a výčet jejich nositelů.

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae

Elektronická verze kritické edice Slovníku spisovatelů a učenců Českého království sepsaný na přelomu 18. a 19. století Johannem Peterem Cerronim.

Sbírkový a dokumentační fond Emanuela Rádla

Sbírkový a dokumentační fond Emanuela Rádla představuje soubor materiálů uchovaných dr. Josefem Navrátilem (1904–1980).

The Correspondence of Jan Amos Comenius

Databáze korespondence J. A. Komenského obsahuje 566 dopisů v období od roku 1622 až do roku 1670.

The Correspondence of Philipp Jakob Sachs of Löwenheim (1627–1672)

Databáze korespondence P. J. Sachse von Löwenheimb (1627–1672), člena Academia naturae curiosorum a editora prvního lékařského časopisu Miscellanea curiosa medico-physica.