Rubrika: Akce

Simulation of Dramatic Networks (lecture)

Akce 24. 2. 2020

Italian literary scholar Franco Moretti will give a lecture on Simulation of Dramatic Networks. Emeritus professor at Stanford University returns to Prague after twenty years at the invitation of the Czech Literary Bibliography (Institute of Czech Literature of the Academy of Sciences of the Czech Republic) and ArteActa (Academy of Performing Arts in Prague).
Entry to the lecture is free after registration at http://bit.ly/36qRTmw.
Time and place: February 28, 2020, Prague (Czech Academy of Sciences, Room 206)
More information: https://www.facebook.com/events/605145260320109/

Digital Humanities in Early Music Research I

Akce 23. 2. 2020

První ze série konferencí a workshopů zaměřených na využití digitálních humanitních věd ve výzkumu staré hudby.
Termín a místo konání: 5.–6. 3. 2020, Praha (Akademické konferenční centrum)
Více informací

TEI and Kontext: The TEITOK environment

Akce 12. 2. 2020

Prvním letošním seminářem, který pořádá výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, bude tutoriál věnovaný nástroji TEITOK, webové platformě pro vytváření, prohledávání a editování korpusů reprezentovaných v TEI kódování. Jeho použití bude demonstrováno na několika vybraných korpusech a účastníci budou mít příležitost si TEITOK vyzkoušet na vlastních datech.
Čas a místo konání: 20. 2. 2020, Praha
Více informací: pdf

EpiDoc Workshop: Seminář k digitální epigrafii a papyrologii

Akce 12. 2. 2020

V Londýně proběhne pětidenní školicí seminář o používání EpiDoc, de facto standardu pro kódování starých epigrafických a papyrologických vydání v TEI XML.
Pro účast na tomto semináři zašlete prosím do 23. února 2020 stručný motivační dopis na adresu gabriel.bodard@sas.ac.uk
Termín a místo konání: 20.–24. 4. 2020, Londýn
Více informací: https://ics.sas.ac.uk/events/event/22179

CALL FOR PAPERS – Digital Humanities Congress 2020

Akce 12. 2. 2020

Institut pro digitální humanitní vědy University v Sheffieldu uveřejnil výzvu  k zasílání návrhů příspěvků na třídenní konferenci, která se bude konat v Sheffieldu 10.–12. září 2020. Kongres digitálních humanitních věd se odehrává každé dva roky a jeho cílem je podporovat sdílení znalostí, myšlenek a technik v rámci digitálních humanitních věd.
Uzávěrka přihlášek je 29. února 2020.
Více informací: https://www.dhi.ac.uk/dhc2020/

XML Prague 2020

Akce 28. 1. 2020

XML Prague je konference určená XML vývojářům, nadšencům do značkovacích jazyků, informačním manažerům a studentům. Zaměřuje se na značkování a sémantiku na webu, vydavatelství a digitální knihy, technologie XML pro Big Data a nejnovější technologické pokroky. Konference věnuje prostor zejména úspěšně aplikovaným technologiím a současným teoretickým východiskům.
Online registrace je možná do 9. února na adrese: https://www.xmlprague.cz/conference-registration/
Termín a místo konání: 13.–15. 2. 2020, Praha (VŠE)
Více informací: www.xmlprague.cz

Digital Methods for the Study of Theatre

Akce 21. 11. 2019

Filozofický ústav AV ČR ve spolupráci CzADH připravil přednášku, v níž Miguel Escobar Varela z Národní univerzity v Singapuru představí možnosti využití digitálních metod při studiu divadelních představení.
Termín a místo konání: 26. 11. 2019, Praha (FLÚ, Jilská 1, zasedací místnost, 14:00–15:30)
Více informací: https://www.czadh.cz/events/digital-methods-for-the-study-of-theatre/

Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ

Akce 19. 11. 2019

Třetí z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách, které připravila výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, proběhne 28. 11. na půdě MFF ÚK. Registrace není nutná a účast je bezplatná.
Termín a místo konání: 28. 11. 2019, Praha
Více informací: pdf program

7th Estonian Digital Humanities Confeence: Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education

Akce 10. 10. 2019

Tématem konference DH Estonia 2019 je využití digitálního kulturního dědictví, zejména v oblasti vzdělávání. Cílem konference je zaměřit se na to, jak by uživatelské zvyky, jakož i potřeby a požadavky mohly ovlivnit postupy paměťových institucí, jako jsou muzea, archivy a knihovny, které se snaží zvýšit objem digitalizovaných zdrojů kulturního dědictví.
Termín a místo konání: 4.–6. 12. 2019, Tallinn (Estonsko)
Více informací: https://dh.org.ee/events/dhe2019/

Collecting and Collections: Digital Lives and Afterlives Workshop

Akce 29. 9. 2019

Workshop zaměřený na využití a rekonstrukci raně moderních sbírek je určen zejména badatelům z oblasti digital humanities. Prezentovány a zkoumány budou především způsoby a možnosti digitálního přístupu k historickým sbírkám. Dále data-mining a využití jednotlivých nástrojů k integraci existujících databází.
Termín a místo konání: 14.–15. 11. 2019, Londýn (Anglie)
Více informací: https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2019/11/collecting-and-collections