Rubrika: Akce

Pondělní semináře ÚFAL V. (PhD konference)

Akce 3. 5. 2021

Multi-domain dialogue systems Tomáš Nekvinda Multimodal Summarization Mateusz Krubiński Termín: 24. 5. 2021 od 14 hod. Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/events/ufal-phd-conference-part-iii

Pondělní semináře ÚFAL IV.

Akce 30. 4. 2021

Are Transformers Good Learners? Exploring the Limits of Transformer Training Dušan Variš (ÚFAL MFF UK) Termín: 17. 5. 2021 od 14 hod. Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/events/are-transformers-good-learners-exploring-limits-transformer-training

Pondělní semináře ÚFAL III.

Akce 18. 3. 2021

A treebank of Buddhist Chinese texts and its applications John Lee (City University of Hong Kong) Termín: 12. 4. 2021 Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/events/treebank-buddhist-chinese-texts-and-its-applications

Pondělní semináře ÚFAL II.

Akce 18. 3. 2021

Disentangling 20 years of confusion: quo vadis, human evaluation? David M. Howcroft (Heriot-Watt University, Edinburgh) Termín: 29. 3. 2021 Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/events/disentangling-20-years-confusion-quo-vadis-human-evaluation

Pondělní semináře ÚFAL I.

Akce 17. 3. 2021

Understanding Language Modeling Tomáš Mikolov (CIIRC ČVUT) Termín: 22. 3. 2021 Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/events/understanding-language-modeling

CALL FOR ABSTRACTS – Výroční konference CLARIN

Akce 11. 3. 2021

Evropská výzkumná infrastruktura CLARIN zveřejnila výzvu k zaslání abstraktů všem zájemcům o aktivní účast na výroční konferenci v roce 2021. Uzávěrka přihlášek je 14. dubna 2021.

Grafové technologie v humanitních oborech

Akce 2. 2. 2021

Každoroční akce se bude konat online jako virtuální sympozium. Pro registrované účastníky budou podklady a prezentace k dispozici předem.

Open science: od dat k publikaci

Akce 2. 2. 2021

Centrum pro podporu open science spolu s Odborem pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy pořádá dvoudenní online školení zaměřené na práci s výzkumnými daty a nové trendy v publikování vědeckých výstupů. Účast na školení je bezplatná, jen je třeba se registrovat.

Online workshop INDIHU

Akce 2. 12. 2020

V rámci workshopu budou předvedeny výstupy projektu INDIHU, jehož cílem byl vývoj nástrojů pro podporu práce humanitně orientovaných vědců v digitálním prostředí. Mezi ně patří nástroj pro vytváření virtuálních výstav INDIHU Exhibition, virtuální kartotéka INDIHU Mind, online nástroj pro OCR konverze a vyhledávací prostředí nad digitálními sbírkami humanitně zaměřených ústavů AV ČR INDIHU Index.

Digitální data perspektivou humanitního vědce – online konference

Akce 23. 11. 2020

Jednodenní online konference připravená v rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ nabízí prostor pro setkání výzkumníkům, kteří pracují s digitálními daty v humanitních vědách, odborníkům, kteří vyvíjejí výzkumné infrastruktury a všem studentům a dalším zájemcům o digitální výzkum. Je příležitostí získat zpětnou vazbu či podněty, navázat spolupráci a potkat partnery pro budoucí projekty.