Online konference Digitální data perspektivou humanitního vědce

Zveřejněno: 20. 11. 2021

Cílem konference je představit projekty z oblasti humanitních věd, realizované na Filozofické fakultě MU i mimo ni, které využívají digitální data, nástroje a technologie. Dává tak prostor pro setkání výzkumníků, studentů a zájemců o využití výpočetních a komunikačních technologií ve výzkumu humanitních věd a zájemců o oblast digitálních humanitních věd.

Dopolední program bude věnován přednáškám výzkumníků z oblastí jako je divadelní věda, archeologie či datové kurátorství, kteří budou mluvit o aplikovaných metodách a inovativnímu použití technologií ve výzkumu. Kromě přednáškové části nabídne konference v odpoledním čase i virtuální posterovou sekci. 

Termín: 9–16 hod.

Místo konání: online

Více informací: https://digital-humanities.phil.muni.cz/vzdelavani/konference-digitalni-data-perspektivou-humanitniho-vedce