Digital Scholarly Editions and Historians: Editing the Records of the Imperial Diet of 1576

Zveřejněno: 14. 3. 2022

V rámci nového přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities organizovaném badatelskou skupinou TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR vystoupí dr. Roman Bleier z Univerzity ve Štýrském Hradci.

Zájemci o účast se mohou přihlásit emailem na adrese cassi@flu.cas.cz.

Termín: 24. 3. 2022 od 14 hod.

Místo konání: online