Rubrika: Akce

Vytěžování obsahu digitálních knihoven pro výzkum v humanitních vědách (Konference DL4DH)

Akce 25. 11. 2022

Digitální knihovny v České republice obsahují více než 100 milionů stran písemných dokumentů i dalších materiálů v digitální podobě. Konference DL4DH představí výstupy výzkumného projektu DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities zaměřeného na pokročilé vytěžování dat z digitálních knihoven. Program se zaměřuje jak na potřeby pracovníků knihoven, kteří poskytují data odborné veřejnosti, tak na potřeby badatelů v humanitních […]

Digital Humanities as Data Science: Potentials and Limits

Akce 21. 4. 2022

V rámci přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities tentokrát vystoupí dr. Kaspar Gubler z Univerzity v Bernu.  Zájemci o účast se mohou přihlásit emailem na adrese cassi@flu.cas.cz

Digital Scholarly Editions and Historians: Editing the Records of the Imperial Diet of 1576

Akce 14. 3. 2022

V rámci nového přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities organizovaném badatelskou skupinou TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR vystoupí dr. Roman Bleier z Univerzity ve Štýrském Hradci. Zájemci o účast se mohou přihlásit emailem na adrese cassi@flu.cas.cz.

Pondělní semináře ÚFAL – Neural architectures for character-level NLP

Akce 25. 2. 2022

Jindřich Libovický (ÚFAL)

Pondělní semináře ÚFAL – Versologie a určování autorství

Akce 10. 2. 2022

První letošní seminář, který povede Petr Plecháč z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, bude věnován problematice určování autorství pomocí současných versologických postupů.

Online konference Digitální data perspektivou humanitního vědce

Akce 20. 11. 2021

Cílem konference je představit projekty z oblasti humanitních věd, realizované na Filozofické fakultě MU i mimo ni, které využívají digitální data, nástroje a technologie. Dává tak prostor pro setkání výzkumníků, studentů a zájemců o využití výpočetních a komunikačních technologií ve výzkumu humanitních věd a zájemců o oblast digitálních humanitních věd. Dopolední program bude věnován přednáškám výzkumníků z oblastí jako […]

Personal Collection Management: How Digital Tools are Shaping Art History and Humanities Research

Akce 23. 10. 2021

V rámci pravidelného přednáškového cyklu Collegium historiae atrium (ÚDU AVČR) představí Unmil Karadkar z Univerzity ve Štýrském Hradci dosavadní výsledky projektu Scholars Tracking Archival Resources (STAR). Cílem tohoto projektu je vývoj software, který usnadní systematické shromažďování, označování a pořádání dokumentů (zdrojových i pracovních) včetně obrazového či audio-vizuálního materiálu.

DARIAH-CZ National Workshop 2021

Akce 8. 10. 2021

Srdečně vás zveme na jednodenní DARIAH-CZ National Workshop, který se bude konat 21. 10. 2021 online, prostřednictvím platformy Zoom. Zahraniční přednášející představí např. fungování a služby evropské DARIAH-EU, zkušenosti sdělí národní koordinátoři z Německa a Rakouska, budou podány informace o propojení DARIAH na Open Science a EOSC nebo informace o Oxford Text Archive a jeho zapojení do CLARIN-UK. […]

Online workshop National Bibliographies and Catalogs Curation and Research

Akce 20. 9. 2021

Pracovní skupina pro Bibliografická data (DARIAH), připravila veřejný workshop, který se bude konat 30. září na platformě Zoom. V případě zájmu o účast se registrujte zde.

Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR

Akce 13. 9. 2021

MŠMT spolupráci s NTK, velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Technologickým centrem AV ČR uspořádají 23. 9. 2021 workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR. Účelem semináře je představit základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cestu k její architektuře a službám. Součástí workshopu bude také diskuze nad konceptem odborných pracovních skupin, jež se budou podílet na definici […]