Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR

Zveřejněno: 13. 9. 2021

MŠMT spolupráci s NTK, velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Technologickým centrem AV ČR uspořádají 23. 9. 2021 workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR.

Účelem semináře je představit základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cestu k její architektuře a službám. Součástí workshopu bude také diskuze nad konceptem odborných pracovních skupin, jež se budou podílet na definici technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR.https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/wp-content/uploads/2021/09/EOSC-Workshop_Programme.pdf

Přihlášení k účasti na workshopu je možné prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do pondělí dne 20. září 2021 do 12:00 hod.

Termín: 23. 9. 2021

Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6

Více informací: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/wp-content/uploads/2021/09/EOSC-Workshop_Programme.pdf