Digital Humanities as Data Science: Potentials and Limits

Zveřejněno: 21. 4. 2022

V rámci přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities tentokrát vystoupí dr. Kaspar Gubler z Univerzity v Bernu. 

Zájemci o účast se mohou přihlásit emailem na adrese cassi@flu.cas.cz

Termín: 27. 4. 2022 od 14 h

Místo konání: online

Více informací: https://www.flu.cas.cz/cz/akce-filosofickeho-ustavu-av-cr/27-prednasky/3711-digitizing-the-past-prague-talks-on-digital-humanities