Vytěžování obsahu digitálních knihoven pro výzkum v humanitních vědách (Konference DL4DH)

Zveřejněno: 25. 11. 2022

Digitální knihovny v České republice obsahují více než 100 milionů stran písemných dokumentů i dalších materiálů v digitální podobě. Konference DL4DH představí výstupy výzkumného projektu DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities zaměřeného na pokročilé vytěžování dat z digitálních knihoven. Program se zaměřuje jak na potřeby pracovníků knihoven, kteří poskytují data odborné veřejnosti, tak na potřeby badatelů v humanitních vědách, kteří chtějí analyzovat rozsáhlé soubory textových dat. Přednášející představí uživatelská i programová rozhraní pro práci s novými nástroji DL4DH.

Program a registrace

Termín: 7. prosince 2022

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a 110 00 Praha 1

Více informací: https://www.lib.cas.cz/akce/odborne/konference-dl4dh-digital-libraries-for-digital-humanities/