Rubrika: Aktuality

Metody DH

Aktuality 16. 7. 2021

Na webu LINDAT-CLARIAH.CZ (FF MUNI) nově vychází série popularizačních článků o metodách DH. Jejich cílem představit jednotlivé metody a poukázat na projekty, které je ve svých výzkumech využívají. Sérii zatím tvoří pět příspěvků: Textová analýza Nástroje textové analýzy Metadata – co má společného Netflix a digitální humanitní vědy? COVID-19 očima vědců, médií a sociálních sítí Digitalizace […]

Digitální data perspektivou humanitního vědce – přednášky online

Aktuality 2. 2. 2021

Záznamy přednášek z listopadové konference Digitální data perspektivou humanitního vědce jsou přístupné zde. Celý program včetně prezentovaných posterů naleznete v shrnujícím příspěvku.

TEITOK online

Aktuality 29. 3. 2020

Záznam z posledního tutoriálu LINDAT/CLARIAH-CZ, během kterého Maarten Janssen z univerzity v Coimbře představil nástroj TEITOK , jenž kombinuje korpusové nástroje s TEI standardem, lze shlédnout zde: https://lectures.ms.mff.cuni.cz/view.php?rec=456

Pracovní příležitosti v DH – Ústav pro českou literaturu AV ČR

Aktuality 20. 4. 2019

Ústav pro českou literaturu AV ČR vypisuje konkurs na následující pozice ve výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie: – výzkumník v oblasti digital humanities – datový specialista Uzávěrka pro podání přihlášek je 5. května 2019.

LINDAT/CLARIAH-CZ

Aktuality 28. 3. 2019

V únoru 2019 byla na půdě MFF UK představena nově ustavená výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, která si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z jedenácti předních národních kulturních, paměťových či vzdělávacích institucí, zahrnující obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filosofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie hudby, etnologie a folklóru. LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ a […]

Ohlasy z konference ADHO 2017

Aktuality 30. 10. 2017

Knihovna AV ČR ve svém zpravodaji INFORMACE (č. 3/2017) přináší mezi jinými příspěvek věnovaný konferenci Aliance organizací pro digital humanities, která se letos konala v kanadském Montrealu a jejímž hlavním tématem byl „Access“. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ohlasy-z-konference-adho-2017/

Digital humanities a studium minulosti – cyklus zvaných přednášek

Aktuality 22. 9. 2017

Centrum pro studium středověku FF UK připravilo v rámci dlouhodobého projektu Medieval Social Conflicts and Contrasts semestrální cyklus zvaných přednášek zaměřených na využití digital humanities při studiu a výzkumu středověké a raně novověké společnosti. Více informací: https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/the-digital-methodologies-in-the-study-of-the-past/

Call for Papers (30. 9. 2017): Cultural Heritage in Digital Age

Aktuality 28. 8. 2017

Associazione per l’Informatica Umanistica e le Culture Digitali (AIUCD) připravuje na začátek roku 2018 konferenci pod názvem „Kulturní dědictví v digitálním věku. Paměť, humanitní vědy a technologie.“ 31. 1.–2. 2. 2018, Bari (Itálie) Web konference: http://www.aiucd2018.uniba.it/ Call for Papers (uzávěrka 30. 9. 2017): http://www.aiucd2018.uniba.it/cfp.html

Česká iniciativa pro digitální humanitní vědy

Aktuality 10. 4. 2017

Na konci roku 2016 vznikla Česká iniciativa pro digitální humanitní vědy (CZDHI). Více informací se zájemci mohou dozvědět na nových webových stránkách http://czdhi.ff.cuni.cz

Novinky na portálu Digital Humanities

Aktuality 16. 1. 2017

V záložce Akce naleznete vybrané konference zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti DH plánované na první čtvrtletí roku 2017. V sekci Odborná literatura je díky spolupráci s vydavatelem volně přístupná nová publikace PhDr. Karla Pioreckého, PhD., vědeckého pracovníka Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Autor zde představuje vybrané elektronické zdroje ústavů III. vědní oblasti AV ČR. Mezi […]