LINDAT/CLARIAH-CZ

Zveřejněno: 28. 3. 2019

V únoru 2019 byla na půdě MFF UK představena nově ustavená výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, která si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z jedenácti předních národních kulturních, paměťových či vzdělávacích institucí, zahrnující obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filosofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie hudby, etnologie a folklóru.

LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ a je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Webové stránky projektu se připravují a budeme o nich informovat.

Více zde: https://lindat.mff.cuni.cz/bits/dariah-cz/DARIAH-Workshop-DARIAHCZ-2018.pdf