Ohlasy z konference ADHO 2017

Zveřejněno: 30. 10. 2017

Knihovna AV ČR ve svém zpravodaji INFORMACE (č. 3/2017) přináší mezi jinými příspěvek věnovaný konferenci Aliance organizací pro digital humanities, která se letos konala v kanadském Montrealu a jejímž hlavním tématem byl „Access“.

Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ohlasy-z-konference-adho-2017/