Rubrika: Aktuality

Europeana Research Grants: Call for submissions and Guidelines for Applicants 2016–2017

Aktuality 13. 10. 2016

Do 20. 10. 2016 je stále možné ucházet se o grantovou podporu v rámci Europeana Research Grants. Podpora je určena především mladým vědcům, studentům doktorandských a post-doktorandských studií. Více na: research.europeana.eu/blogpost/europeana-research-grants-2016

Průzkum zájmu o založení české, popř. i slovenské asociace pro digital humanities

Aktuality 10. 10. 2016

Na základě setkání s prof. J. Christophem Meisterem z European Association for Digital Humanities (EADH), které proběhlo během výroční konference Digital Humanities 2016 v Krakově, zjišťujeme zájem českých a případně i slovenských badatelů o zformování asociace pro digitální humanitní vědy. Další podrobnosti o fungování asociace a jejím zapojení do dalších struktur najdete zde – http://goo.gl/xZZVuX
Pokud máte zájem podílet se na této iniciativě, vyplňte prosím dotazník, případně laskavě informaci o něm sdílejte s kolegyněmi a kolegy, pro které by tato iniciativa mohla být relevantní. Pro sdílení můžete použít odkaz http://bit.ly/dh-pruzkum
 

Zpravodaj INFORMACE 1/2016: „Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku“

Aktuality 5. 7. 2016

V loňském roce byla na základě Strategie AV21 v rámci programu Paměť v digitálním věku ustanovena pracovní skupina, jejímž zadáním bylo vymezení základních cílů v oblasti vývoje a aplikace nástrojů pro práci s informačními zdroji ústavů III. vědní oblasti AV ČR. Jak vyplývá z podnázvu příspěvku, hlavním úkolem pracovní skupiny není nic menšího než iniciovat inovace ve způsobech zpřístupňování sekundárních pramenů s ohledem na nově kladené vědecké otázky, které s sebou přináší v zahraničí již etablovaný vědní obor digital humanities, jenž využívá komputačních nástrojů při práci v humanitních a sociálních vědách.
Portál Digital Humanities
www.knav.cz/dh
Prvním hmatatelným výsledkem činnosti zmíněné pracovní skupiny byl vznik veřejně přístupného internetového portálu Digital Humanities, jehož cílem bylo zpřístupnit informační zdroje ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživatelům umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.
Stěžejní částí nového portálu je databáze informačních zdrojů vytvářených a spravovaných ústavy III. vědní oblasti AV ČR. V přehledu jednotlivých ústavů je u každého z nich vždy zobrazen seznam vlastních zdrojů s odkazem k podrobnějším informacím. Databáze je řazena abecedně, ale je také možné zobrazení zdrojů zúžit podle několika kritérií: přístupnosti (online/částečně online/offline/nemá elektronickou podobu), typu zdroje, oboru a podle klíčových slov. Informativní část portálu pak reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice. Nezanedbatelným vedlejším přínosem je zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.
Workshop
Třešť, 8.–9. února 2016
Na počátku letošního roku proběhlo dvoudenní setkání v akademickém centru v Třešti, jehož cílem bylo vytvoření základní organizační struktury a hledání ústředních společných témat a nosných badatelských otázek. Takto definované pole poslouží jako základ pro budoucí spolupráci mezi akademickými ústavy a také jako teoretická základna pro přípravu společných projektových záměrů.
(C)ERIDAH
Jedním z nich je připravovaný projekt (C)ERIDAH zaměřený na excelentní výzkum v oblasti digital humanities. Příprava společného projektu se opírá o výsledky jednání v Třešti a řady navazujících setkání, která proběhla v průběhu března roku 2016. V rámci těchto setkání byly vymezeny základní tematické okruhy a byly hledány průsečíky oborových zájmů jednotlivých ústavů. Pro zamýšlený rozvoj ústavních infrastruktur byly přínosem také informace shromážděné pro potřeby výše zmíněného portálu. Z hlediska realizace výstupů ve virtuálním prostředí internetu pak byly pro spolupráci získány také vybrané mimoakademické instituce, konkrétně zástupci Univerzity Karlovy v Praze, kteří se problematikou digital humanities dlouhodobě zabývají, mají s ní bohaté zkušenosti a dosáhli již uspokojivých vědeckých výsledků a zdařilých realizací.
Ačkoli lze oblast digital humanities v České republice považovat za poměrně novou disciplínu, je patrné, že může být velkým přínosem právě v prezentaci vědeckých výsledků zejména oborů III. vědní oblasti, ale, a to je třeba zdůraznit, může přinést nové badatelské otázky, vědecké přístupy a zásadní změnu paradigmatu práce s velkými objemy dat, kterými informační zdroje ústavů disponují a jejichž zpracování klasickou metodou by si nejen vyžádalo neúměrné množství pracovních sil a času, ale některé otázky by tímto způsobem nebyly ani zodpověditelné.

 
Článek vyšel v elektronickém zpravodaji INFORMACE:
Šícha, Vojtěch. Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku. Informace [online]. , č. [cit. 2016-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/digital-humanities/

 
 
 

Mezinárodní projekt DiXiT

Aktuality 21. 6. 2016

Pod hlavičkou mezinárodního projektu DiXiT probíhá zajímavá aktivita zaměřená na tvorbu a zveřejňování odborných digitálních edic. V rámci projektu jsou odborníkům mimo jiné nabízeny možnosti účasti na specializovaných workshopech k problematice teoretického, technologického a metodologického vývoje v oblasti tvorby odborných digitálních edic. Projekt DiXiT je financován ze 7. rámcového programu Evropské komise a potrvá od září 2013 do srpna 2017. Inspirativní zprávy z workshopů jsou přístupné na blogu dixit.hypotheses.org Více informací o projektu: http://dixit.uni-koeln.de/

Spuštění portálu Digital Humanities

Aktuality 5. 12. 2015

Podle dat dodaných ústavy III. VO byla připravena databáze informačních zdrojů digital humanities vytvářených a spravovaných v Akademii věd ČR. Databáze je primárně řazena abecedně. Je možné si zobrazení zdrojů zúžit podle několika kritérií: podle přístupnosti (online/částečně online/offline/nemá elektronickou podobu), podle typu zdroje, podle oboru a podle klíčových slov. Součástí filtru je také vyhledávací okno s našeptávačem. V přehledu jednotlivých ústavů je pak u každého z nich vždy zobrazen seznam vlastních zdrojů s odkazem do podrobnějších informací. Informace shromážděné v levém menu budou dále doplňovány a aktualizovány. Doufáme, že se Vám bude s portálem dobře pracovat a že pro Vás bude užitečným zdrojem informací a podnětů. Za jakékoliv Vaše připomínky budeme rádi.