Spuštění portálu Digital Humanities

Zveřejněno: 5. 12. 2015

Podle dat dodaných ústavy III. VO byla připravena databáze informačních zdrojů digital humanities vytvářených a spravovaných v Akademii věd ČR. Databáze je primárně řazena abecedně. Je možné si zobrazení zdrojů zúžit podle několika kritérií: podle přístupnosti (online/částečně online/offline/nemá elektronickou podobu), podle typu zdroje, podle oboru a podle klíčových slov. Součástí filtru je také vyhledávací okno s našeptávačem. V přehledu jednotlivých ústavů je pak u každého z nich vždy zobrazen seznam vlastních zdrojů s odkazem do podrobnějších informací. Informace shromážděné v levém menu budou dále doplňovány a aktualizovány. Doufáme, že se Vám bude s portálem dobře pracovat a že pro Vás bude užitečným zdrojem informací a podnětů. Za jakékoliv Vaše připomínky budeme rádi.