Rubrika: Akce

Workshop: How Research Infrastructure Empowers SSH Researchers

Akce 26. 9. 2023

Edward J. Gray, Ph.D. Workshop bude pojednávat o tom, jak DARIAH přispívá k výměně znalostí a spolupráci, přičemž poskytuje platformy (SSH Open Marketplace a DARIAH Campus), které umožňují výzkumným pracovníkům najít potřebné nástroje SSH a školící materiály. Plánovaný čas je 90 minut. Registrace není nutná.

Prof. Dr. Nathan Schneider (Georgetown University, Washington, D.C., USA)

Akce 8. 9. 2023

Toward Natural Metalanguage Processing

Konference Digitální data perspektivou humanitního vědce

Akce 9. 6. 2023

Čtvrtý ročník konference je zaměřený na data, nástroje a platformy pro digitální výzkum humanitních věd.

Signalling discourse relations

Akce 13. 4. 2023

Markus Egg (Humboldt-Universität zu Berlin)

Discourse Connective Lexicons: Best Practices and Lessons Learnt

Akce 13. 4. 2023

Peter Bourgonje (University of Postdam)

ÚFAL PhD conference

Akce 10. 3. 2023

Vytěžování obsahu digitálních knihoven pro výzkum v humanitních vědách (Konference DL4DH)

Akce 25. 11. 2022

Digitální knihovny v České republice obsahují více než 100 milionů stran písemných dokumentů i dalších materiálů v digitální podobě. Konference DL4DH představí výstupy výzkumného projektu DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities zaměřeného na pokročilé vytěžování dat z digitálních knihoven. Program se zaměřuje jak na potřeby pracovníků knihoven, kteří poskytují data odborné veřejnosti, tak na potřeby badatelů v humanitních […]

Digital Humanities as Data Science: Potentials and Limits

Akce 21. 4. 2022

V rámci přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities tentokrát vystoupí dr. Kaspar Gubler z Univerzity v Bernu.  Zájemci o účast se mohou přihlásit emailem na adrese cassi@flu.cas.cz

Digital Scholarly Editions and Historians: Editing the Records of the Imperial Diet of 1576

Akce 14. 3. 2022

V rámci nového přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities organizovaném badatelskou skupinou TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR vystoupí dr. Roman Bleier z Univerzity ve Štýrském Hradci. Zájemci o účast se mohou přihlásit emailem na adrese cassi@flu.cas.cz.

Pondělní semináře ÚFAL – Neural architectures for character-level NLP

Akce 25. 2. 2022

Jindřich Libovický (ÚFAL)