Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zamýšleným cílem je zpřístupnit přehled informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Informativní část portálu reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice.

Nezanedbatelným vedlejším přínosem vznikajícího portálu je možnost podchytit a navrhovat potenciální partnery pro spolupráci mimo pracoviště AV ČR. Dále pak zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Aktuálně

27.4.2019

DATeCH

Královská vlámská akademie pro vědu a umění bude ve dnech 8.–10. 5. hostit účastníky mezinárodní konference DATeCH (Digitální přístup k textovému kulturnímu dědictví), jež je určena především výzkumníkům a odborníkům, kteří hledají inovativní přístupy k tvorbě, transformaci a využívání historických dokumentů v digitální podobě.

Termín a místo konání: 8.–10. 5. 2019, Brusel (Belgie)

Více informací: http://datech.digitisation.eu/

20.4.2019

Pracovní příležitosti v DH – Ústav pro českou literaturu AV ČR

Ústav pro českou literaturu AV ČR vypisuje konkurs na následující pozice ve výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie:

výzkumník v oblasti digital humanities

datový specialista

Uzávěrka pro podání přihlášek je 5. května 2019.

9.4.2019

Workshop Základy XML TEI

Cílem workshopu, který pořádá Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku RIDICS s podporou České asociace pro digitální humanitní vědy (CZADH), je rozšířit povědomí o standardu XML TEI mezi českými akademickými pracovníky. Akce je určena pro studenty a pracovníky z vysokých škol, pracovišť AV ČR, knihoven a muzeí. Maximální počet účastníků je 20. Výklad povede Boris Lehečka.

Registrujte se prosím nejpozději do 10. dubna 2019 prostřednictvím přihlašovacího formuláře .

Termín a místo konání: 9.–10. 5. 2019, Kampus Hybernská (Praha)

Více informací: https://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=zakladyxmltei&o=ovokabulari

28.3.2019

LINDAT/CLARIAH-CZ

V únoru 2019 byla na půdě MFF UK představena nově ustavená výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, která si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z jedenácti předních národních kulturních, paměťových či vzdělávacích institucí, zahrnující obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filosofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie hudby, etnologie a folklóru.

LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ a je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Webové stránky projektu se připravují a budeme o nich informovat.

Více zde: https://lindat.mff.cuni.cz/bits/dariah-cz/DARIAH-Workshop-DARIAHCZ-2018.pdf

 

10.2.2019

Digital Humanities in the Nordic Countries – DHN 2019

Filozofická fakulta univerzity v Kodani ve spolupráci s Dánskou královskou knihovnou a projektem výzkumné infrastruktury DIGHUMLAB připravila konferenci, která se bude konat 6. až 8. března 2019 na univerzitě v Kodani. Společným cílem konferencí DHN je poskytnout přehled o současném výzkumu v interdisciplinární oblasti digitálních humanitních oborů. Letošní, čtvrtý ročník bude zaměřen na snahu rozšířit rozsah výzkumu v digitálních humanitních vědách v nových oblastech, a to i mimo severské a pobaltské země.

Termín a místo konání: 6.–8. 3. 2019, Kodaň (Dánsko)

Více informací: http://dig-hum-nord.eu/dhn-2019/

27.11.2018

Data in Digital Humanities – 1. výroční konference EADH

Evropská asociace pro Digital Humanities (EADH) pořádá ve dnech 7.–9. 12. svou první výroční konferenci na půdě Národní univerzity Irska v Galway.

Termín a místo konání: 7.– 9. 12. Galway (Irsko)

Více informací: https://eadh2018eadh.wordpress.com/

14.11.2018

Digitally-Enabled Criticism: „Reading” Visual and Spatial Data Using IIIF & Machine Learning

Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21 připravil přednášku člena japonské asociace pro digitální humanitní vědy profesora A. Kitamoto, jejímž ústředním tématem je problematika digitálního zpracování obrazu.

Termín a místo konání: 23. 11. 2018, Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. (Praha) 

Více informací: https://www.czadh.cz/events/digitally-enabled-criticism-reading-visual-and-spatial-data-using-iiif-machine-learning/

25.10.2018

Den národních výzkumných infrastruktur 2018

Třetí ročník konference Den národních výzkumných infrastruktur se letos uskuteční v prostorách Národního superpočítačového centra IT4Innovation v Ostravě.

Termín a místo konání: 6. 11. 2018, Ostrava

Více informací: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/en/events/day-of-national-research-infrastructures-2018/

11.10.2018

Book History Research Network Study Day: The Book in the Digital Age

Během jednodenní akce pořádané univerzitou v Loughborough budou prezentovány nové přístupy ke studiu dějin knižní kultury s ohledem na možnosti, které přináší rozvoj v oblasti digital humanities. V rámci jednotlivých příspěvků budou představeny zejména digitální nástroje využitelné v oblasti výzkumu dějin knižní kultury a spřízněných oborů.

Termín a místo konání: 24. 10. 2018, Loughborough (Anglie)

Více informací: https://www.cphc.org.uk/events/2018/10/24/book-history-research-network-study-day-the-book-in-the-digital-age

11.10.2018

CAA-UK Conference 2018

Výroční konference anglické pobočky mezinárodní organizace International Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organisation proběhne 26. a 27. října 2018 v Edinburghu. Cílem CAA-UK je podpořit komunikaci mezi archeology, matematiky a vědci v oboru výpočetní techniky tak, aby byl podněcován společný výzkum a byly využívány osvědčené postupy výpočetních a matematických přístupů k minulosti.

Termín a místo konání: 26.–27. 10. 2018, Edinburgh (Skotsko)

Více informací: https://uk.caa-international.org/

Archiv aktualit