Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zamýšleným cílem je zpřístupnit přehled informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Informativní část portálu reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice.

Nezanedbatelným vedlejším přínosem vznikajícího portálu je možnost podchytit a navrhovat potenciální partnery pro spolupráci mimo pracoviště AV ČR. Dále pak zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Aktuálně

27.1.2021

Grafové technologie v humanitních oborech

Každoroční akce se bude konat online jako virtuální sympozium. Pro registrované účastníky budou podklady a prezentace k dispozici předem.

Termín: 9. 2. 2021, 15:00–18:15

Více informací: https://graphentechnologien.hypotheses.org/tagungen/graph-technologies-in-the-humanities-2021-virtual-symposium

21.1.2021

Open science: od dat k publikaci

Centrum pro podporu open science spolu s Odborem pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy pořádá dvoudenní online školení zaměřené na práci s výzkumnými daty a nové trendy v publikování vědeckých výstupů. Účast na školení je bezplatná, jen je třeba se  registrovat .

Termín: 3.–4. 2. 2021

Více informací:  https://openscience.cuni.cz/OSCI-117.html

12.1.2021

Digitální data perspektivou humanitního vědce – přednášky online

Záznamy přednášek z listopadové konference Digitální data perspektivou humanitního vědce jsou přístupné zde . Celý program včetně prezentovaných posterů naleznete v shrnujícím příspěvku .

2.12.2020

Online workshop INDIHU

V rámci workshopu budou předvedeny výstupy projektu INDIHU , jehož cílem byl vývoj nástrojů pro podporu práce humanitně orientovaných vědců v digitálním prostředí. Mezi ně patří nástroj pro vytváření virtuálních výstav INDIHU Exhibition , virtuální kartotéka INDIHU Mind , online nástroj pro OCR konverze a vyhledávací prostředí nad digitálními sbírkami humanitně zaměřených ústavů AV ČR INDIHU Index .

Termín: 10. 12. 2020 od 9:30 do 12:00

Více informací: přihlášení a program pdf

23.11.2020

Digitální data perspektivou humanitního vědce – online konference

Jednodenní online konference připravená v rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ nabízí prostor pro setkání výzkumníkům, kteří pracují s digitálními daty v humanitních vědách, odborníkům, kteří vyvíjejí výzkumné infrastruktury a všem studentům a dalším zájemcům o digitální výzkum. Je příležitostí získat zpětnou vazbu či podněty, navázat spolupráci a potkat partnery pro budoucí projekty.

Termín: 24. 11. 2020

Více informací: program a registrace

20.10.2020

Konference Knihověda.cz – česká knižní kultura online

Cílem konference je představit výzkumný potenciál webového portálu Knihověda.cz. pro odborníky z různých badatelských oblastí a iniciovat širší metodologickou diskuzi o vývoji a dalším směřování české kodikologie a knihovědy.

Konference bude přenášena online. Zájemce o aktivní i pasivní účast prosí organizátoři o registraci do 23. října na e-mail: knihoveda@knav.cz

Termín: 26. 10. 2020 (od 10 hod.)

Více informací: Program

28.8.2020

TAČR – veřejná soutěž programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (TAČR) plánuje na 2. září 2020 vyhlášení 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA . Pro zájemce o účast v této soutěži se bude následně 4. 9. 2020 od 10 hodin konat informativní online seminář.

Více informací: https://www.tacr.cz/kalendar/webinar-k-5-vs-programu-eta/

20.7.2020

Virtual DH 2020

Právě probíhá každoroční konference Aliance organizací pro digital humanities (ADHO). Letošní ročník je organizován v on-line konference, na kterou se lze přihlásit i v průběhu konání akce.

Termín: 20.–24. 7. 2020

Více informací: https://dh2020.hcommons.org/

23.6.2020

Výzkumné granty EADH pro začínající badatele

Evropská asociace pro digitální humanitní vědy vypisuje soutěž na podporu malých projektů. Cílem je podnítit rozvoj vzdělávání v digitálních humanitních vědách prostřednictvím vývoje a využívání výpočetních metod ve výzkumu a výuce v humanitních a příbuzných oborech.

Výzva je vhodná pro začínající badatele. Žadatelé se musí stát členy EADH, což je možné buď přímo, nebo prostřednictvím přidružených organizací, jako je Česká asociace pro digitální humanitní vědy ( CzADH ).

Termín pro předložení návrhu projektu je 30. září 2020.

Více informací: https://eadh.org/news/2020/06/03/call-eadh-small-grants

13.5.2020

Virtuální výstava „Akce K: Zkáza klášterních knihoven“

Při příležitosti 70. výročí komunistických útoků na kláštery v Čechách připravila Národní knihovna ČR virtuální výstavu Akce K: Zkáza klášterních knihoven .

Výstava, která je jedním z výstupů projektu PROVENIO – Virtuální rekonstrukce knižních celků, využívá nový nástroj pro tvorbu virtuálních výstav, jenž byl vytvořen v rámci projektu INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities.

Archiv aktualit