Digital Humanities

Zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

S podporou Strategie AV21 a programu Paměť v digitálním věku
21. 4. 2022 Akce

Digital Humanities as Data Science: Potentials and Limits

V rámci přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities tentokrát vystoupí dr. Kaspar Gubler z Univerzity v Bernu.
Zájemci o účast se mohou přihlásit emailem na adrese cassi@flu.cas.cz

Termín a místo konání:
27. 4. 2022 od 14 h, online

Více informací

Detail
14. 3. 2022 Akce

Digital Scholarly Editions and Historians: Editing the Records of the Imperial Diet of 1576

V rámci nového přednáškového cyklu Digitizing the Past: Prague Talks on Digital Humanities organizovaném badatelskou skupinou TRIPTIC-EU v rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR vystoupí dr. Roman Bleier z Univerzity ve Štýrském Hradci.

Termín a místo konání:
24. 3. 2022 od 14 hod., online

Detail
25. 2. 2022 Akce

Pondělní semináře ÚFAL – Neural architectures for character-level NLP


Jindřich Libovický (ÚFAL)

Termín a místo konání:
28. 2. 2022 od 14 hod., MFF UK, Malostranské nám. 25, 4. patro, místnost S1 a online

Více informací

Detail
10. 2. 2022 Akce

Pondělní semináře ÚFAL – Versologie a určování autorství

První letošní seminář, který povede Petr Plecháč z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, bude věnován problematice určování autorství pomocí současných versologických postupů.

Termín a místo konání:
21. 2. 2022 od 14 hod., MFF UK, Malostranské nám. 25, 4. patro, místnost S1

Více informací

Detail
20. 11. 2021 Akce

Online konference Digitální data perspektivou humanitního vědce

Cílem konference je představit projekty z oblasti humanitních věd, realizované na Filozofické fakultě MU i mimo ni, které využívají digitální data, nástroje a technologie. Dává tak prostor pro setkání výzkumníků, studentů a zájemců o využití výpočetních a komunikačních technologií ve výzkumu humanitních věd a zájemců o oblast digitálních humanitních věd.
Dopolední program bude věnován přednáškám výzkumníků z oblastí jako je divadelní věda, archeologie či datové kurátorství, kteří budou mluvit o aplikovaných metodách a inovativnímu použití technologií ve výzkumu. Kromě přednáškové části nabídne konference v odpoledním čase i virtuální posterovou sekci.

Termín a místo konání:
9–16 hod., online

Více informací

Detail