Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zamýšleným cílem je zpřístupnit přehled informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Informativní část portálu reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice.

Nezanedbatelným vedlejším přínosem vznikajícího portálu je možnost podchytit a navrhovat potenciální partnery pro spolupráci mimo pracoviště AV ČR. Dále pak zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Aktuálně

20.10.2020

Konference Knihověda.cz – česká knižní kultura online

Cílem konference je představit výzkumný potenciál webového portálu Knihověda.cz. pro odborníky z různých badatelských oblastí a iniciovat širší metodologickou diskuzi o vývoji a dalším směřování české kodikologie a knihovědy.

Konference bude přenášena online. Zájemce o aktivní i pasivní účast prosí organizátoři o registraci do 23. října na e-mail: knihoveda@knav.cz

Termín: 26. 10. 2020 (od 10 hod.)

Více informací: Program

28.8.2020

TAČR – veřejná soutěž programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (TAČR) plánuje na 2. září 2020 vyhlášení 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA . Pro zájemce o účast v této soutěži se bude následně 4. 9. 2020 od 10 hodin konat informativní online seminář.

Více informací: https://www.tacr.cz/kalendar/webinar-k-5-vs-programu-eta/

20.7.2020

Virtual DH 2020

Právě probíhá každoroční konference Aliance organizací pro digital humanities (ADHO). Letošní ročník je organizován v on-line konference, na kterou se lze přihlásit i v průběhu konání akce.

Termín: 20.–24. 7. 2020

Více informací: https://dh2020.hcommons.org/

23.6.2020

Výzkumné granty EADH pro začínající badatele

Evropská asociace pro digitální humanitní vědy vypisuje soutěž na podporu malých projektů. Cílem je podnítit rozvoj vzdělávání v digitálních humanitních vědách prostřednictvím vývoje a využívání výpočetních metod ve výzkumu a výuce v humanitních a příbuzných oborech.

Výzva je vhodná pro začínající badatele. Žadatelé se musí stát členy EADH, což je možné buď přímo, nebo prostřednictvím přidružených organizací, jako je Česká asociace pro digitální humanitní vědy ( CzADH ).

Termín pro předložení návrhu projektu je 30. září 2020.

Více informací: https://eadh.org/news/2020/06/03/call-eadh-small-grants

13.5.2020

Virtuální výstava „Akce K: Zkáza klášterních knihoven“

Při příležitosti 70. výročí komunistických útoků na kláštery v Čechách připravila Národní knihovna ČR virtuální výstavu Akce K: Zkáza klášterních knihoven .

Výstava, která je jedním z výstupů projektu PROVENIO – Virtuální rekonstrukce knižních celků, využívá nový nástroj pro tvorbu virtuálních výstav, jenž byl vytvořen v rámci projektu INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities.

29.3.2020

TEITOK online

Záznam z posledního tutoriálu LINDAT/CLARIAH-CZ, během kterého Maarten Janssen z univerzity v Coimbře představil nástroj TEITOK , jenž kombinuje korpusové nástroje s TEI standardem, lze shlédnout zde: https://lectures.ms.mff.cuni.cz/view.php?rec=456

24.2.2020

Simulace dramatických sítí (přednáška)

Italský literární vědec Franco Moretti prosloví přednášku na téma Simulace dramatických sítí. Emeritní profesor Stanfordovy univerzity se vrací do Prahy po dlouhých dvaceti letech na pozvání České literární bibliografie (Ústav pro českou literaturu AV ČR) a časopisu pro performativní umění a umělecký výzkum ArteActa (Akademie múzických umění v Praze).

Vstup na přednášku je zdarma po registraci na  http://bit.ly/36qRTmw .

Termín a místo konání: 28. 2. 2020, Praha (Akademie věd ČR, sál č. 206)

Více informací: https://www.facebook.com/events/605145260320109/

23.2.2020

Digital Humanities in Early Music Research I

První ze série konferencí a workshopů zaměřených na využití digitálních humanitních věd ve výzkumu staré hudby.

Termín a místo konání: 5.–6. 3. 2020, Praha (Akademické konferenční centrum)

Více informací

12.2.2020

CALL FOR PAPERS – Digital Humanities Congress 2020

Institut pro digitální humanitní vědy University v Sheffieldu uveřejnil výzvu  k zasílání návrhů příspěvků na třídenní konferenci, která se bude konat v Sheffieldu 10.–12. září 2020. Kongres digitálních humanitních věd se odehrává každé dva roky a jeho cílem je podporovat sdílení znalostí, myšlenek a technik v rámci digitálních humanitních věd.

Uzávěrka přihlášek je 29. února 2020.

Více informací: https://www.dhi.ac.uk/dhc2020/

12.2.2020

EpiDoc Workshop: Seminář k digitální epigrafii a papyrologii

V Londýně proběhne pětidenní školicí seminář o používání EpiDoc, de facto standardu pro kódování starých epigrafických a papyrologických vydání v TEI XML.

Pro účast na tomto semináři zašlete prosím do 23. února 2020 stručný motivační dopis na adresu gabriel.bodard@sas.ac.uk

Termín a místo konání: 20.–24. 4. 2020, Londýn

Více informací: https://ics.sas.ac.uk/events/event/22179

Archiv aktualit