Digital Humanities

Zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

S podporou Strategie AV21 a programu Paměť v digitálním věku
20. 11. 2021 Akce

Online konference Digitální data perspektivou humanitního vědce

Cílem konference je představit projekty z oblasti humanitních věd, realizované na Filozofické fakultě MU i mimo ni, které využívají digitální data, nástroje a technologie. Dává tak prostor pro setkání výzkumníků, studentů a zájemců o využití výpočetních a komunikačních technologií ve výzkumu humanitních věd a zájemců o oblast digitálních humanitních věd.
Dopolední program bude věnován přednáškám výzkumníků z oblastí jako je divadelní věda, archeologie či datové kurátorství, kteří budou mluvit o aplikovaných metodách a inovativnímu použití technologií ve výzkumu. Kromě přednáškové části nabídne konference v odpoledním čase i virtuální posterovou sekci.

Termín a místo konání:
9–16 hod., online

Více informací

Detail
23. 10. 2021 Akce

Personal Collection Management: How Digital Tools are Shaping Art History and Humanities Research

V rámci pravidelného přednáškového cyklu Collegium historiae atrium (ÚDU AVČR) představí Unmil Karadkar z Univerzity ve Štýrském Hradci dosavadní výsledky projektu Scholars Tracking Archival Resources (STAR). Cílem tohoto projektu je vývoj software, který usnadní systematické shromažďování, označování a pořádání dokumentů (zdrojových i pracovních) včetně obrazového či audio-vizuálního materiálu.

Termín a místo konání:
27. 10. 2021, 16:30, Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1, přednášková místnost č. 117 (1. patro)

Více informací

Detail
8. 10. 2021 Akce

DARIAH-CZ National Workshop 2021

Srdečně vás zveme na jednodenní DARIAH-CZ National Workshop. Zahraniční přednášející představí např. fungování a služby evropské DARIAH-EU, zkušenosti sdělí národní koordinátoři z Německa a Rakouska, budou podány informace o propojení DARIAH na Open Science a EOSC nebo informace o Oxford Text Archive a jeho zapojení do CLARIN-UK.
V rámci národní sekce budou představeny aktuální stav a plány rozvoje infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ a zároveň její některé vybrané služby a nové projekty.

Termín a místo konání:
21. 10. 2021, 9–16.30, online

Více informací

Detail
20. 9. 2021 Akce

Online workshop National Bibliographies and Catalogs Curation and Research


Pracovní skupina pro Bibliografická data (DARIAH), připravila veřejný workshop, který se bude konat 30. září na platformě Zoom.V případě zájmu o účast se registrujte zde.

Termín a místo konání:
30. 9. 2021, 10.30–12.30, online

Více informací

Detail
13. 9. 2021 Akce

Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR


MŠMT spolupráci s NTK, velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Technologickým centrem AV ČR uspořádají 23. 9. 2021 workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR.Účelem semináře je představit základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cestu k její architektuře a službám. Součástí workshopu bude také diskuze nad konceptem odborných pracovních skupin, jež se budou podílet na definici technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR.https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/wp-content/uploads/2021/09/EOSC-Workshop_Programme.pdfPřihlášení k účasti na workshopu je možné prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do pondělí dne 20. září 2021 do 12:00 hod.

Termín a místo konání:
23. 9. 2021, Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6

Více informací

Detail