Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zamýšleným cílem je zpřístupnit přehled informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice.

Informativní část portálu reflektuje aktuální dění v oblasti digital humanities v zahraničí, ať už se jedná o odborné akce, probíhající projekty či nově vycházející publikace, které mohou být inspirací pro vývoj oboru v České republice.

Nezanedbatelným vedlejším přínosem vznikajícího portálu je možnost podchytit a navrhovat potenciální partnery pro spolupráci mimo pracoviště AV ČR. Dále pak zpřehlednění stavu zpracování informačních zdrojů jednotlivých ústavů a usnadnění volby vhodného společného postupu pro budování interdisciplinární výzkumné infrastruktury v oblasti společenských a humanitních věd.

Aktuálně

21.11.2019

Digital Methods for the Study of Theatre

Filozofický ústav AV ČR ve spolupráci CzADH připravil přednášku, v níž Miguel Escobar Varela z Národní univerzity v Singapuru představí možnosti využití digitálních metod při studiu divadelních představení.

Termín a místo konání: 26. 11. 2019, Praha (FLÚ, Jilská 1, zasedací místnost, 14:00–15:30)

Více informací:  https://www.czadh.cz/events/digital-methods-for-the-study-of-theatre/

19.11.2019

Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ

Třetí z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách, které připravila výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, proběhne 28. 11. na půdě MFF ÚK. Registrace není nutná a účast je bezplatná.

Termín a místo konání: 28. 11. 2019, Praha

Více informací: pdf program

10.10.2019

7th Estonian Digital Humanities Confeence: Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education

Tématem konference DH Estonia 2019 je využití digitálního kulturního dědictví, zejména v oblasti vzdělávání. Cílem konference je zaměřit se na to, jak by uživatelské zvyky, jakož i potřeby a požadavky mohly ovlivnit postupy paměťových institucí, jako jsou muzea, archivy a knihovny, které se snaží zvýšit objem digitalizovaných zdrojů kulturního dědictví.

Termín a místo konání: 4.–6. 12. 2019, Tallinn (Estonsko)

Více informací: https://dh.org.ee/events/dhe2019/

29.9.2019

Collecting and Collections: Digital Lives and Afterlives Workshop

Workshop zaměřený na využití a rekonstrukci raně moderních sbírek je určen zejména badatelům z oblasti digital humanities. Prezentovány a zkoumány budou především způsoby a možnosti digitálního přístupu k historickým sbírkám. Dále data-mining a využití jednotlivých nástrojů k integraci existujících databází.

Termín a místo konání: 14.–15. 11. 2019, Londýn (Anglie)

Více informací: https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2019/11/collecting-and-collections

23.9.2019

Call for Applications ReIReS DH Course

Univerzita v Sofii vyhlásila výzvu k zapojení do kurzu ReIReS „Digitální zdroje pro slovansko-byzantská studia“, který se bude konat 19.–21. listopadu 2019. Kurz je zaměřen na prezentaci výzkumných nástrojů pro usnadnění a posílení slovansko-byzantských studií. Vítáni jsou zejména – ale nejen – doktorandi a postdoktorandi.

Přihlášky lze podávat do 19. října 2019. Kromě členů konsorcia ReIReS je účast umožněna až pěti účastníkům mimo konsorcium.

Termín a místo konání: 19.–21. 11. 2019, Sofie (Bulharsko)

Více informací: https://reires.eu/3031/call-for-applications-reires-dh-course-sofia-november-2019/02/

10.9.2019

Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ

Druhý z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách, které připravila výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, proběhne 17. 10. v Národní galerii v Praze. Registrace není nutná a účast je bezplatná.

Termín a místo konání: 17. 10. 2019, Praha

Více informací: pdf program

23.8.2019

Podzimní DH tutoriály LINDAT/CLARIAH-CZ

První z řady tutoriálů pro práci s daty a komputační výzkum v humanitních vědách, které připravila výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, proběhne 26. 9. na půdě MFF ÚK. Registrace není nutná a účast je bezplatná.

Termín a místo konání: 26. 9. 2019, Praha

Více informací: pdf program

27.6.2019

iPRES 2019

V srpnu proběhne v Amsterdamu s podporou The Dutch Digital Heritage Network 16. ročník odborné konference iPRES věnované problematice uchovávání digitálního obsahu.

Termín a místo konání: 16.–20. 8. 2019, Amsterdam (Holandsko)

Více informací: https://ipres2019.org/

7.6.2019

DH2019

Každoroční mezinárodní konferenci Alliance of Digital Humanities Organizations bude letos v červenci hostit Univerzita v Utrechtu . Ústředním tématem je komplexita.

Termín a místo konání: 9.–12. 7. 2019, Utrecht (Holandsko)

Více informací: https://dh2019.adho.org

27.4.2019

DATeCH

Královská vlámská akademie pro vědu a umění bude ve dnech 8.–10. 5. hostit účastníky mezinárodní konference DATeCH (Digitální přístup k textovému kulturnímu dědictví), jež je určena především výzkumníkům a odborníkům, kteří hledají inovativní přístupy k tvorbě, transformaci a využívání historických dokumentů v digitální podobě.

Termín a místo konání: 8.–10. 5. 2019, Brusel (Belgie)

Více informací: http://datech.digitisation.eu/

Archiv aktualit