EpiDoc Workshop: Seminář k digitální epigrafii a papyrologii

Zveřejněno: 12. 2. 2020

V Londýně proběhne pětidenní školicí seminář o používání EpiDoc, de facto standardu pro kódování starých epigrafických a papyrologických vydání v TEI XML.

Pro účast na tomto semináři zašlete prosím do 23. února 2020 stručný motivační dopis na adresu gabriel.bodard@sas.ac.uk

Termín a místo konání: 20.–24. 4. 2020, Londýn

Více informací: https://ics.sas.ac.uk/events/event/22179