Workshop Základy XML TEI

Zveřejněno: 9. 4. 2019

Cílem workshopu, který pořádá Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku RIDICS s podporou České asociace pro digitální humanitní vědy (CZADH), je rozšířit povědomí o standardu XML TEI mezi českými akademickými pracovníky. Akce je určena pro studenty a pracovníky z vysokých škol, pracovišť AV ČR, knihoven a muzeí. Maximální počet účastníků je 20. Výklad povede Boris Lehečka.

Registrujte se prosím nejpozději do 10. dubna 2019 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Termín a místo konání: 9.–10. 5. 2019, Kampus Hybernská (Praha)

Více informací: https://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=zakladyxmltei&o=ovokabulari