Workshop 2023: a follow-up to the course

Zveřejněno: 5. 6. 2023

Jan Hajič, jr., Charles University: 0.5 Million Gregorian Chants on a Computational Playground

Ondřej Fúsik, Charles University: Building Corpora: The Old Norse case Study

Dominika Kovaříková, Charles University: Exploring the Czech National Corpus: Language Dynamics & Interdisciplinary Applications

Rudolf Rosa, Charles University: THEaiTRE: Generating Theatre Play Scripts with GPT Models

Petr Plecháč, Czech Academy of Science: Authorship recognition: the case of Henry VIII

Termín: 14.-16. června 2023, od 12 hod.

Místo konání: ÚFAL MFF UK, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha Czech Republic

Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl134/workshop-2023