DH TOOLS_ Voyant Tools – webové prostředí pro čtení a analýzu digitálních textů

Zveřejněno: 28. 11. 2016

Tento volně přístupný nástroj nabízí možství funkcí, které umožňují mimo jiné vizualizace parametrů textu, frekvence výskytu slov apod. V české verzi jej naleznete na http://voyant-tools.org/?lang=cz