Orientální ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav byl založen 25. 1. 1922 na základě rozhodnutí parlamentu ČSR, na jeho zabezpečení se podílel finančním darem prezident T. G. Masaryk. K 1. 1. 1953 byl začleněn do ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Ústav se zabývá vědeckým výzkumem dějin, nábožensko-filozofických systémů, kultur, jazyků a literatur národů Asie a Afriky. Pozornost je věnována zejména interakci velkých civilizačních okruhů soudobého světa se zvláštním zřetelem na úlohu náboženství v ideologických a politických konceptech zemí Asie a Afriky.

Knihovna Orientálního ústavu čítá přes 210 000 svazků (včetně rukopisů), z nichž nemalá část je v orientálních jazycích.

Vytvářené/spravované informační zdroje