TAČR – veřejná soutěž programu ÉTA

Zveřejněno: 28. 8. 2020

Technologická agentura České republiky (TAČR) plánuje na 2. září 2020 vyhlášení 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTAPro zájemce o účast v této soutěži se bude následně 4. 9. 2020 od 10 hodin konat informativní online seminář.

Více informací: https://www.tacr.cz/kalendar/webinar-k-5-vs-programu-eta